พัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องยาก

  1. 7 Habits… 7 นิสัยพื้นฐานแห่งความสำเร็
  2. พัฒนาความเป็นผู้นำ พร้อมกับธรรมมะสำหรับผู้นำ
  3. มีวินัย
  4. สร้างความประทับใจให้แก่คนรอบข้าง เช่น ยิ้มให้แก่กัน
  5. พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
  6. ฝึกนั่งสมาธิ เพื่อให้ชีวิตช้าลงบ้าง
  7. ลองศึกษาแนวคิดของคนในมุมมองต่างๆ เช่น คิดแบบคนรวย
  8. รู้จักใช้ศิลปะประกอบในการดำเนินการชีวิต เช่น ศิลปะในการวิจารณ์ หรือ ปฎิเสธคนให้เป็น
  9. มีทักษะเข้าสังคม

ที่มา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s