วิธี ระงับ ความโกรธ

1. ระลึกถึงโทษของความโกรธ

2. ระลึกถึงความดีของคนนั้น (หรือ สงสารคนนั้น)

3. ระลึกถึงความจริงที่ว่า “ความโกรธทำให้ตนเองทุกข์”

4. ให้ระลึกว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน

5. ให้ระลึกพระจริยวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า กว่าจะบรรลุ ก็ทรงบำเพ็ญเพียรมา แม้แต่มีคนคิดปลงพระชนม์ พระองค์ก็ไม่ทรงโกรธ แค้น เคือง

6. ให้ระลึกถึงความที่เกี่ยวข้องกันในวัฏสงสารถ้าไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน ก็ไม่มีวันที่จะเจอกัน

7. พิจารณาถึงอานิสงส์ของเมตตา

8. พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ (ระดับปรมัตถ์)

9. การให้ของๆตน แก่คนผู้นั้นที่เราโกรธ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s