ความรู้ชอบเห็นชอบในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์

ความรู้ชอบเห็นชอบในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์

ปัญญาสัมมาทิฏฐิ
ความรู้ชอบเห็นชอบในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์
ย่นลงก็คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญานี้

การบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไป ให้สิ้นไปแล้ว
ก็ไม่มีทางพ้นไปจากทุกข์ พ้นไปจากโลกนี้ได้
ถ้าเราบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียวให้หมดให้สิ้นไป
คือที่ว่าพ้นไปจากโลก
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมอันที่ดับทุกข์โดยแท้
ไม่ต้องมีความสงสัยเลยดังนี้
ให้พวกเราจงพากันน้อมนำไปพิจารณา

:: พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s