เหตุการณ์แย่ๆ ทั้งหลายยังมีข้อดีอย่างน้อย ๒ ประการ

เหตุการณ์แย่ๆ ทั้งหลายยังมีข้อดีอย่างน้อย ๒ ประการ ได้แก่

๑. สอนใจเรา กล่าวคือสอนให้เราตระหนัก
ถึงความจริงของชีวิตซึ่งมีความผันผวนปรวนแปร
เป็นนิจ เช่น ของหายก็สอนใจเราว่าความพลัดพรา
จากของรักเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับ
เราหรือเป็นของเราได้อย่างยั่งยืน การถูกตำหนิก็
สอนใจเราว่า สรรเสริญกับนินทาเป็นของคู่กัน
ไม่มีใครที่จะได้รับการสรรเสริญอย่างเดียว ไม่ว่า
ดีแค่ไหนก็ยังถูกนินทา

๒. ฝึกใจเรา เช่น ฝึกใจให้ไม่ประมาท ระมัดระวัง 
เพื่อป้องกันมิให้เหตุร้ายเกิดข
ึ้นอีก หรือฝึกใจ
ให้ปล่อยวางเพื่อรับมือกับเหตุร้ายที่แรงกว่าใน
อนาคต (ถ้าโทรศัพท์หายยังปล่อยวางไม่ได้ แล้วจะ
ทำใจได้อย่างไรเมื่อต้องสูญเสียคนรัก เช่น พ่อแม่
ลูกเมีย ซึ่งต้องเกิดขึ้นแน่) หรือฝึกใจให้มั่นคง
เข้มแข็ง เพราะเราจะต้องเจออะไรต่ออะไรอี
มากมายในวันข้างหน้า อีกทั้งยังฝึกให้เราฉลาดและ
มีประสบการณ์มากขึ้น (อย่าลืมว่าคนเราเรียนรู้จาก
ความล้มเหลวได้มากกว่าความสำเร็จ)

พระไพศาล วิสาโล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s