"เทวดาในตัวเรา"

“เทวดาในตัวเรา”

แต่ก่อนหลวงพ่อเข้าใจว่า เทวดาอยู่บนฟ้า อยู่บนก้อนเมฆ…เทวดาตามความเชื่อนั้น ไม่ใช่เทวดา

ที่

จะช่วยเราได้ แต่เทวดาที่เกิดอยู่กับเรานั้น คือ มีความละอายต่อความชั่ว ไม่กล้าคิดชั่ว ไม่กล้าพูด

ชั่ว ไม่กล้าทำชั่ว แม้แต่คิดก็ไม่กล้า นี่คือ “เทวธรรม” 

เทวดาลักษณะนี้จะช่วยเรา รักษาเรา คุ้มครองเรา 

เราไม่ต้องไปกราบไหว้ ไม่ต้องไปขอร้องเทวดาที่ไหน เพราะเทวดาอยู่ในตัวเรา

หลวงพ่อคำเขียน สุวัญโณ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s