ถ้ารู้จักใช้ "กาลามสูตร" เป็นเครื่องตัดสิน ก็จะหมดปัญหาทั้งปวง ที่เกี่ยวกับความเชื่อ.

 อย่าเชื่อเพราะเหตุ ๑๐ อย่าง คือ 

  1. เพราะฟังตามกันมา
  2. เพราะปฏิบัติตามกันมา
  3. เพราะกำลังเล่าลืออยู่กระฉ่อน
  4. เพราะอ้างได้ว่ามีในปิฎก
  5. เพราะมีเหตุผลทางตรรก
  6. เพราะมีเหตุผลทางปรัชญา (นยะ)
  7. เพราะการตรึกตามอาการ (สามัญสำนึก)
  8. เพราะทนได้ต่อความเห็นของตน
  9. เพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อ
  10. เพราะเห็นว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา     
แต่ให้เชื่อโดยการรับรู้ประจักษ์อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง เช่นว่า โลภะ โทสะ โมหะ เป็นสิ่งเลวร้าย โดยไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระศาสดา) 

ที่มา:กฎบัตรพุทธบริษัทพุทธทาส อินทปัญโญ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s