ปิด ปิด ปิด (พุทธทาสภิกขุ) โดยว.วชิรเมธี

ปิด-ปิดตา: อย่าสอดส่าย ให้เกิดเหตุ


บางประเภท แกล้งทำบอด ยอดกุศล 

มัวสอดรู้ สอดเห็น จะเป็นคน 

เอาไฟลน ตนไป จนใหม้พอง ; 

ปิด-ปิดหู: อย่าให้แส่ ไปฟังเรื่อง 

ที่เป็นเครื่อง กวนใจ ให้หม่นหมอง 

หรือเร้าใจ ให้ฟุ้งซ่าน พาลลำพอง 

ผิดทำนอง คนฉลาด อนาถใจ ; 

ปิด-ปิดปาก: อย่าพูดมาก เกินจำเป็น 

จะเป็นคน ปากเหม็น เขาคลื่นใส้ 

ต้องเกิดเรื่อง เยิ่นเย้อ เสมอไป 

ถ้าหุบปาก มากไว้ ได้แท่งทองฯ 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s