… โปรด..อย่าลืม …


…  โปรด..อย่าลืม  …
อย่าลืม   ว่าเราเกิดมาเป็นคนได้นั้นแสนยาก
อย่าลืม   ว่าเรามีอายุแสนสั้น
อย่าลืม   ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด
อย่าลืม   ว่าเรามิได้อยู่คนเดียวในโลก
อย่าลืม   ว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นอยู่เสมอ
อย่าลืม   ว่าชีวิตนี้มิใช่   ” ของเรา “
อย่าลืม   ว่าชีวิตเป็นสิ่งไม่เที่ยง    <อนิตจัง>
อย่าลืม   ว่าชีวิตเป็นทุกข์           <ทุกขัง>
อย่าลืม   ว่าชีวิตมิใช่ของของเรา  <อนัตตา>
อย่าลืม   ว่าวันหนึ่งเราจะแก่
อย่าลืม   ว่าวันหนึ่งเราจะเจ็บ
อย่าลืม   ว่าวันหนึ่งเราจะตาย 
อย่าลืม   ว่าวันหนึ่งเราจะพลัดพราก
อย่าลืม   ว่าเรามีกรรมเป็นสมบัติของตน
อย่าลืม   ว่าสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย
อย่าลืม   ว่าตนต้องเป็นที่พึ่งของตน
อย่าลืม   ว่าสันติสุขส่วนบุคคลคือสันติสากลของโลก
อย่าลืม   ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์-ไม่โง่
อย่าลืม   ว่าเราสามารถ  นิพพาน ที่นี่และเดี๋ยวนี้   

อย่าลืม   ว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิล

                                                ว.วชิรเมธี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s