พร 4 ข้อของท่าน ว.วชิรเมธี

พร ข้อของท่าน ว.วชิรเมธี 
1.อย่าเป็นนักจับผิด  
       คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น ไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง 
       ” กิเลสฟูท่วมหัว ยังไม่รู้จักตัวอีก ” 
       คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง ไม่มีโอกาส ” จิตประภัสสร ” ฉะนั้น จงมองคน มองโลกในแง่ดี 
       ” แม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้ามองเป็น ก็เป็นสุข “ 

2.อย่ามัวแต่คิดริษยา  
       ” แข่งกันดี ไม่ดีสักคน    ผลัดกันดี ได้ดีทุกคน “ 
       คนเราต้องมีพรหมวิหาร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
       คนที่เราริษยาเป็นการส่วนตัว มีชื่อว่า ” เจ้ากรรมนายเวร “   ถ้าเขาสุข เราจะทุกข์  ฉะนั้น เราต้อง ถอดถอน 
       ความริษยาออกจากใจเรา เพราะไฟริษยา เป็น ” ไฟสุมขอน ” ( ไฟเย็น) เราริษยา 1คน เราก็มีทุกข์ ก้อน 
       เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใช้วิธี 
       ” แผ่เมตตา ” หรือ ซื้อโคมมา แล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยา แล้วปล่อยให้ลอยไป 

3.อย่าเสียเวลากับความหลัง 
       90% ของคนที่ทุกข์ เกิดจากการย้ำคิดย้ำทำ ” ปล่อยไม่ลง ปลงไม่เป็น “ 
       มนุษย์ที่สลัดความหลังไม่ออก เหมือนมนุษย์ที่เดินขึ้นเขาพร้อมแบกเครื่องเคราต่างๆ ไว้ที่หลังขึ้นไปด้วย 
       ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว จงปล่อยมันซะ ” อย่าปล่อยให้คมมีดแห่งอดีต มากรีดปัจจุบัน “ 
       ” อยู่กับปัจจุบันให้เป็น “   ให้กายอยู่กับจิต จิตอยู่กับกาย คือมี ” สติ ” กำกับตลอดเวลา 

4.อย่าพังเพราะไม่รู้จักพอ 
       ” ตัณหา ” ที่มีปัญหา คือ ความโลภ ความอยากที่ เกินพอดี เหมือนทะเลไม่เคยอิ่มด้วย น้ำ ไฟไม่เคยอิ่มด้วย เชื้อ  
       ธรรมชาติของตัณหา คือ ” ยิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม “ 
       ทุกอย่างต้องดูคุณค่าที่แท้ ไม่ใช่ คุณค่าเทียม   เช่น คุณค่า
       ที่แท้ของนาฬิกา คืออะไร คือ ไว้ดูเวลา ไม่ใช่มีไว้  ใส่เพื่อความโก้หรู   

        คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์มือถือ คืออะไร คือไว้สื่อสาร แต่องค์ประกอบอื่นๆ ที่เสริมมาไม่ใช่ คุณค่าที่แท้ขอโทรศัพท์ 
เราต้องถามตัวเองว่า ” เกิดมาทำไม ” ” คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน” ตามหา ” แก่น ” ของชีวิตให้เจอ คำว่า “พอดี” คือถ้า “พอ” แล้วจะ”ดี”   รู้จัก “พอ” จะมีชีวิตอย่างมีความสุข 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s