Ponomy Vocab : ทายสิว่า “clueless” หมายความว่าอะไร

“clueless” หมายความว่า?
1. หลงรักหัวปักหัวปำ
2. เสียงที่เกิดจากการที่ต้นไม้ล้มลง
3 หูป่าตาเถื่อน ไม่รู้เรื่องรู้ราว
4. ห้องน้ำสาธารณะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s